Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Mannayan GmbH & Co. KG
Unterer Anger 15 RGb
80331 München
Niemcy
Telefon: 49(0)89-1890846-0
Fax: 49(0)89-1890846-15
E-Mail: bestellung@mannayan.com
VAT UE.: DE217776536

wpisana do rejestru handlowego przedsiębiorców München
Numer w rejestrze handlowym HRA 77834

reprezentowana przez odpowiedzialnego osobiście wspólnika
Mannayan GmbH & Co. KG
reprezentowana przez prezesa Oliver Sturm
Unterer Anger 15, 80331 München, Deutschland
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy München
Numer w rejestrze handlowym HRB 77834
Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 ust. 2 MStV:
Herr Oliver Sturm
Unterer Anger 15 Rgb
80331 München
Deutschland
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Od 21.08.2015 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.